Biến tần Omron 3G3JX điều khiển V/f, công suất 0.1kW-7.5kW, có 1 DO và 1 AO, hỗ trợ truyền thông Modbus-RTU

Nhà sản xuất:
HMI Easy View
Results 1 - 9 of 9

3G3JX

3G3JX-A2004

Biến tần Omron 3G3JX-A2004 : Biến tần 0.4kW, điện áp ngõ vào 1 pha / 3 pha 220V, ngõ ra 3 pha 220V, điều khiển V/f, có PID, Modbus-RTU

Thông tin sản phẩm

3G3JX-A2007

Biến tần Omron 3G3JX-A2007 : Biến tần 0.75kW, điện áp ngõ vào 1 pha / 3 pha 220V, ngõ ra 3 pha 220V, điều khiển V/f, có PID, Modbus-RTU

Thông tin sản phẩm

3G3JX-A2015

Omron 3G3JX-A2004 : Biến tần 1.5kW, điện áp ngõ vào 1 pha / 3 pha 220V, ngõ ra 3 pha 220V, điều khiển V/f, có PID, Modbus-RTU

Thông tin sản phẩm

3G3JX-A2022

Omron 3G3JX-A2004 : Biến tần 2.2kW, điện áp ngõ vào 1 pha / 3 pha 220V, ngõ ra 3 pha 220V, điều khiển V/f, có PID, Modbus-RTU

Thông tin sản phẩm

3G3JX-A2037

Omron 3G3JX-A2037 : Biến tần 3.7kW, điện áp ngõ vào 1 pha / 3 pha 220V, ngõ ra 3 pha 220V, điều khiển V/f, có PID, Modbus-RTU

Thông tin sản phẩm

3G3JX-A2055

Omron 3G3JX-A2055 : Biến tần 5.5kW, điện áp ngõ vào 1 pha / 3 pha 220V, ngõ ra 3 pha 220V, điều khiển V/f, có PID, Modbus-RTU

Thông tin sản phẩm

3G3JX-A2075

Omron 3G3JX-A2075 : Biến tần 7.5kW, điện áp ngõ vào 1 pha / 3 pha 220V, ngõ ra 3 pha 220V, điều khiển V/f, có PID, Modbus-RTU

Thông tin sản phẩm

3G3JX-A4037

Biến tần Omron 3G3JX-A4037 : Biến tần 3.7KW, điện áp ngõ vào 3 pha 400V, ngõ ra 3 pha 400V, điều khiển V/f, có PID, Modbus-RTU

Thông tin sản phẩm

3G3JX-A4075

Biến tần Omron 3G3JX-A4075 : 7.5KW, điện áp ngõ vào 3 pha 400V, ngõ ra 3 pha 400V, điều khiển V/f, có PID, Modbus-RTU

Thông tin sản phẩm

HỖ TRỢ ONLINE

Bộ phận kinh doanh

bán thiết bị điện Kinh doanh điện 4

Bộ phận kỹ thuật

Kỹ thuật điện 2 Kỹ thuật điện 2
Copyright © 2018 Màn hình cảm ứng - HMI.
Tel : 08.37658737 - Fax: 08.37658738 - Hotline : 0917949933 - Email : hmi@phuonglai.com